V splošnem velja, da je strošek ogrevanja s toplotno črpalko približno tri- do štiri-krat nižji kot strošek kurilnega olja in več kot dvakrat nižji od ogrevanja z zemeljskim plinom.

Strošek ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko oziroma prihranek, ki se pri ogrevanju ali hlajenju s toplotno črpalko doseže, je precej odvisen od velikosti ogrevalnih teles ter toplotnih karakteristik objekta. Večji prihranek se lahko doseže, če se objekt ogreva z nižjo temperaturo vode v kotlu, to pa seveda zahteva večje površine ogrevalnih teles oz. uporabo učinkovitejših konvektorjev ter dobro izoliran objekt, s steklenimi površinami z nizko toplotno izgubo. Če se odločate za novogradnjo, je zato pametno nizkotemperaturno ogrevanje načrtovati že pri načrtovanju ogrevalnih teles ter določanju izolacije in izbiri oken. Kljub temu, pa se ogrevanje s toplotno črpalko mnogokrat izkaže kot ekonomsko upravičeno tudi pri obstoječih objektih, če se ogrevala dopolni s konvektorji, po potrebi zamenja okna ali doda izolacija fasade. Katera vrsta toplotnih črpalk je za določen objekt primerna, kakšno moč mora imeti glede na toplotne karakteristike objekta in ogrevalne površine ter kako bo vključena v sistem, da bodo toplotne izgube minimalne, vam lahko določi le strokovnjak, ki zelo dobro pozna posamezne vrste toplotnih črpalk ter zna oceniti toplotne karakteristike objekta. Naše podjetje vam bo z veseljem pomagalo.