Uporabnik, ki se odloči za soproizvodnjo, predvidoma še naprej porablja enake količine energije za ogrevaje, dosegel pa bo ekonomske prihranke, saj na podlagi večjega izkoristka soproizvodnje ta zagotavlja nižje stroške od konvencionalne tehnologije. Prihranek je odvisen od razmerja cene električne energije in cene goriva za soproizvodnjo. Večja kot je razlika med cenama, večji bodo prihranki in krajša bo povračilna doba investicije. V večini primerov soproizvodnih postrojenj znaša energetski prihranek med 20 in 30 odstotkov. Za večino proizvodnih procesov je potrebna tudi zanesljiva oskrba z električno energijo. Soproizvodnja zagotavlja zanesljivost, poleg tega pa omogoča še druge prihranke, ki jih je težje ekonomsko ovrednotiti.