KLASIČNI KOTLI NA TRDA GORIVA

Na tržišču je možno dobiti klasične kotle na trda goriva, ki jih izdelujejo že dolga leta. Le ti se ponašajo z nizko ceno in enostavnim upravljanjem. Izkoristek tovrstnih kotlov se giblje med 50% (brez uporabe zalogovnika) in 70% (v primeru uporabe vmesneza zalogovnika toplote).

KOTLI NA PELETE

Nekateri klasični kotli omogočajo tudi prigradnjo sistema za izgorevanje pelet, s čimer se glede rokovanja približajo kotlom na kurilno olje.

UPLINJEVALNI KOTLI

V zadnjih letih so na tržišču tudi sodobni kotli s tehniko uplinjanja lesnega goriva. Proces izgorevanja navadno nadzoruje kotlovska avtomatika z lambda sondo, ki skrbi, da gorivo v kotlu vedno optimalno izgoreva. Takšni kotli omogočajo bistvene prihranke v primerjavi s klasičnimi sistemi, hkrati pa omogočajo tudi udobje bivanja, ki je primerljivo z drugimi ogrevalnimi napravami.

UPLINJEVALNI KOTEL V KOMBINACIJI S PELETNIM GORILNIKOM

Vrh ponudbe predstavlja upinjevalni kotel, ki omogoča dograditev sistema za izgorevanje lesnih pelet. S tem lahko kombiniramo cenovno ugodno delovanje na drva in avtomatskim doziranjem pelet, s čimer se glede rokovanja približajo kotlom na kurilno olje.