Toplotna črpalka za delovanje sicer potrebuje električni energijo, vendar pa je poraba električne energije bistveno manjša, kot v primeru, ko bi se prostor ogreval z običajno pečjo, priključeno na elektriko. Toplotna črpalka bi za ogrevanje enakega prostora porabila le cca. 30% električne energije, saj preostali del energije, ki je potreben za ogrevanje vode v ogrevalnih telesih po hiši, pridobi iz podtalnice (toplotna črpalka voda-voda), zemlje (toplotna črpalka zemlja-voda) ali zraka (toplotna črpalka zrak-voda). Človeku, ki je že malo pozabil znanje, ki ga je v osnovni in srednji šoli pridobil pri fiziki, se zdi pridobivanje toplote iz podtalnice, zemlje ali zraka povsem nemogoče. V bistvu pa gre le za termodinamični proces, pri katerem se odvzema toplota iz okolice (podtalnice, zemlje ali zraka).