Energenti za pogon kogeneracijske naprave s v splošnem enaki kot za avtomobilske motorje. Najpogostejši energent, ki je tudi cenovno najbolj dostopen je zemeljski plin. V nasprotju z avtomobilskim motorjem, je v kotlovnici plin vseskozi navoljo iz plinskega omrežja. Kogeneracijsko napravo lahko poganja tudi utekočinjen naftni plin, plinsko olje, lesni plin ali rastlinska olja.