Mikro-kogeneracijska naprava deluje na osnovi motorja z notranjim izgorevanjem, ki poganja generator električne energije. Odpadno toploto pri hlajenju motorja, generatorja in izpušnih plinov se izkoristi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ali za druge namene, elektriko, ki se ob tem proizvaja pa se lahko odda v omrežje ali porabi za lastne potrebe. Sistem je zasnovan za uporabo v večstanovanjskih zgradbah ali poslovnih objektih za bivalentno delovanje, skupaj s kotlom ali drugim virom toplote. Pri takem sistemu je potrebno vgraditi vmesni zalogovnik, da se zagotovi ustrezno shranjevanje toplote. Krmilni sistem, ki je vgrajen na podlagi izbrane ogrevalne krivulje ali uporabnikove potrebe po toku, z ozirom na zunanjo temperaturo uravnava potrebno temperaturo vode v ogrevalnem sistemu.