Klasični kotli na trda goriva v kombinaciji z zalogovnikom ogrevalne vode lahko bistveno učinkoviteje ogrevajo hišo, saj se odvečna energija pri izgorevanju drv skladišči v zalogovniku in kasneje služi za ogrevanje hiše. Prihranki pri takšnem načinu kurjenja lesne biomase so lahko tudi preko 30%, saj kotel stalno deluje z optimalno močjo in zato v kotlu ne prihaja do odlaganja katrana, saj in drugih snovi na stene kotla. Prigrajeni zalogovniki močno olajšajo rokovanje, saj je potrebna polnitev le 1-2 krat dnevno, prav tako je s takim sistemom možno zagotoviti enakomernejšo temperaturo in s tem večje bivalno udobje v objektu.